Javi se babi

Oko babino, javi se ako negdje zapne.