Reklamacije i zamjene

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji odgovara opisu navedenom na BABAIZAM Shop-u. Prodavatelj sve proizvode prije pakiranje pregledava i kontrolira ispravnost. Ukoliko Kupac primjeti oštećenja može kontaktirati Prodavatelja na info@babaizam.com sa napomenom “Reklamacija po narudžbi br:”

Ako sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, Kupac vraća pošiljku na trošak Prodavatelja , a Prodavatelj o svom trošku šalje ispravan proizvod (po primitku vraćenog proizvoda). Ako Kupcu proizvod ne odgovara ili mu se ne sviđa može ga zamjeniti ili vratiti u roku od 14 dana od dana preuzimanja uz predočenje originalnog računa i neoštećenog .

Ukoliko se radi o zamjeni ili povratu Kupac snosi troškove slanja robe. Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat plaćenog sve dok roba nije vraćena.